Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Reinier Vervaart, handelt onder de naam: Portretfoto.NU.
Bij het boeken van een fotoshoot of een reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Portretfoto.NU. Deze zijn hieronder na te lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

 

Gegevens fotograaf

Website: http://portretfoto.nu
Telefoon : +31 (0)6 10322786
Kvk : 62986619
BTW :  NL186853257B01

 

Offertes particulieren

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte wordt een prijsvoorstel gedaan. De prijzen genoemd in offertes  zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Nadat schriftelijk is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. 

 

Offertes bedrijven

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte wordt een prijsvoorstel gedaan. De prijzen genoemd in offertes zijn tien werkdagen geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

 

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na deze maand wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Portretfoto.NU regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

 

Dupho

Portretfoto.NU maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho (de nieuwe naam voor wat voorheen de algemeen fotografenfederatie was) welke u hier eenvoudig kunt bekijken of kunt downloaden.
Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Portertfoto.NU gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het definitief maken van een overeenkomst van Portretfoto.NU geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Portretfoto.NU.

 

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen of feesten tijdens oud en nieuw gelden andere tarieven met toeslagen.

 

Locaties

Voor portretfotografie, familiefotografie of bedrijfsfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Portretfoto.NU denkt uiteraard graag mee en kan hier uiteraard in adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

 

Levering fotomateriaal

Voor fotoreportages, portretfotografie en familiefotografie: De levering van de foto’s is uitbesteed aan OYPO, hierop zijn de Algemene Voorwaarden van OYPO van toepassing. Deze zijn na te lezen op http://www.oypo.nl. Indien de klant een ander formaat wenst dan het formaat dat op de afdrukservice van Portretfoto.NU wordt aangeboden, kan aan Portretfoto.NU een verzoek worden ingediend voor het gewenste formaat. Alle rechten en plichten die onderdeel zijn van deze overeenkomst blijven dan onverkort gelden. Portretfoto.NU zal de klant voor de levering van de foto in het afwijkende formaat schriftelijk op de hoogte stellen van de prijs van de afbeelding. Na een schriftelijk akkoord van de klant zal Portretfoto.NU tot levering overgaan.

Voor fotografie bedrijven: Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

 

Indien door aantoonbaar toedoen van Portretfoto.NU de foto niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet zal Portretfoto.NU de foto kosteloos nogmaals aan de klant ter beschikking stellen.

Portretfoto.NU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor elke schade die aan de foto is ontstaan tijdens het verwerken van de foto of schade die is ontstaan door onvolkomenheden in de computer of het computernetwerk van de klant.

Alleen schriftelijke klachten over de kwaliteit van de foto zullen door Portretfoto.NU in behandeling worden genomen. De klacht moet met redenen omkleed binnen 30 dagen na aanschaf van de foto in het bezit van Portretfoto.NU zijn.

Indien Portretfoto.NU aan de klant niet binnen 21 dagen de afgesproken dienst kan leveren  dan zal Portretfoto.NU de overeenkomst ontbinden.

 

Gebruiksrecht

Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie voor eigendomsrecht is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.

Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

Het is de klant uitdrukkelijk verboden de fotos’s te gebruiken in een beledigende, pornografische, amorele of godslasterende situatie. De klant zal foto’s in geen geval verbinden aan personen goederen of eenheden op een dusdanige wijze dat de persoon, het goed of de eenheid in diskrediet gebracht kan worden. Hieronder vallen ook suggestieve voorstellingen van zaken.

Het is de klant niet toegestaan om foto’s op een website te gebruiken in een hogere resolutie dan 72 DPI en/of beelden in een downloadbaar formaat ter beschikking te stellen aan anderen. Portretfoto.NU aanvaardt op geen enkel manier aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruik van een foto en al altijd de aansprakelijkheid bij de klant claimen.

De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden de bron vermeld te worden : Foto’s gemaakt door Reinier Vervaart naast de vermelding van een hyperlink naar de website: www.portretfoto.NU.

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden van Dupho (voorheen de Fotografenfederatie), tenzij anders is overeengekomen.

Algemeen:
Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant tekent hiervoor een overeenkomst vóór de fotoshoot. Indien de klant hier bezwaar tegen heeft, zal de fotograaf de foto’s niet gebruiken.

 

Auteursrecht/eigendomsrecht

Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

  • Voor alle foto’s die via de website portretfoto.NU of via Oypo worden aangeboden geldt dat het auteursrecht en de eigendomsrechten berusten bij Portretfoto.NU.
  • Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.

–      Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.  

 

Eigendom Foto’s

Foto’s uit een reportage mogen door Portretfoto.NU gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Portretfoto.NU blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

Producten

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

Betaling

Voor portretfotografie/reportage:
Volgens de overeenkomst zal de factuur direct na de fotoshoot digitaal naar de klant worden verstuurd. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

Voor bedrijven:
De factuur zal direct na de fotoshoot digitaal naar de contactpersoon binnen het bedrijf worden verstuurd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders vooraf is overeengekomen. Portretfoto.NU hanteert een toeslag van 5% op het factuurbedrag indien er na een betalingsherinnering het factuurbedrag door een bedrijf niet wordt voldaan.